gbplmail

Public Relations i Marketing Consulting

WYG International – PR i Marketing Consulting jest częścią WYG Internatonal Sp. z o.o., wyspecjalizowaną w dziedzinie komunikacji społecznej, public relations i marketingu terytorialnego.

Skupia doświadczonych konsultantów z zakresu public relations, marketingu, mediów, socjologów i grafików, współpracując z licznymi dziennikarzami, analitykami, wizażystami, fotografikami i fotoreporterami na terenie kraju.

Pracujemy na najwyższym poziomie profesjonalizmu i etyki zawodowej, świadcząc usługi:

 • opracowania i wdrażania strategii komunikacji i strategii mediowej
 • tworzenia i wdrażania strategii i planów z zakresu marketingu terytorialnego
 • analiz marketingowych
 • relacji ze społecznością lokalną
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • media relations
 • zarządzania kryzysami
 • organizacji imprez i wydarzeń specjalnych
 • internal communication
 • produkcji radiowych i telewizyjnych
 • kreacji wydawnictw promocyjnych
 • szkoleń medialnych
 • szkoleń z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Budujemy zaufanie pomiędzy organizacjami a ich otoczeniem rynkowym, dbamy o wizerunek naszych klientów, podejmujemy starania, aby ich społeczna i gospodarcza działalność spotykała się ze zrozumieniem i akceptacją.

W usługach Public Relations szukamy niestandardowych i kreatywnych rozwiązań, ponieważ wiemy, że tylko zaangażowanie i pasja zawodowa, połączona z wiedzą i doświadczeniem konsultantów WYG International prowadzą do satysfakcji i zadowolenia naszych klientów.

 

Atutem WYG International – Public Relations i Marketing Consulting są ludzie. Nie tylko konsultanci wyspecjalizowani w dziedzinie komunikacji, mediów i Public Relations, lecz również pozostali pracownicy firmy, posiadający wiedzę i doświadczenie we wszystkich sektorach gospodarki – prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, doradcy personalni i zawodowi. Pozwala to na realizację najbardziej złożonych projektów, lepsze zrozumienie specyfiki klienta i dostosowanie się do jego potrzeb oraz połączenie oferty Public Relations z innymi działaniami realizowanymi w WYG.

Od 1999 roku nieprzerwanie realizujemy ogólnopolskie i regionalne kampanie informacyjno-promocyjne o charakterze gospodarczo-społecznym, poświęcone m.in. wzrostowi konkurencyjności poszczególnych branż i sektorów gospodarki, aktywizacji gospodarczej regionów i powiatów, aktywizacji rynku pracy, wzrostowi przedsiębiorczości, rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, łagodzeniu skutków restrukturyzacji przemysłu, upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk i przedsięwzięć oraz społeczne kampanie edukacyjne.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa