gbplmail

Media o nas

Portal regionalny Zduńskiej Woli i prasa lokalna o współpracy z konsorcjum WYG International i WYG Consulting

Prasa branżowa i telewizja o prestiżowych kontraktach WYG w sektorze transportu kolejowego

Polsko-brytyjska izba handlowa przeprowadziła wywiad z prezesem WYG, Andrzejem Dziurdzikiem

Rynek Kolejowy: Dokumentacja przedprojektowa linii kolejowej Bytów-Lipusz na warsztacie ekspertów WYG

PKP PLK informuje o umowie z WYG na opracowanie studium wykonalności dla portu gdańskiego

Dziennik Gazeta Prawna publikuje artykuł dotyczący oferty HR Grupy WYG

Gazeta Wyborcza chwali opracowany przez WYG „Program rozwoju turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019”

Gazeta Wyborcza prezentuje narzędzie do autodiagnozy finansowej przedsiębiorcy, opracowane przez zespół WYG

Gazeta Wrocławska o realizacji przez WYG ambitnego projektu aktywizacji zawodowej

23.09.2013 r. Gazeta Wrocławska opublikowała artykuł dotyczący realizacji przez konsorcjum WYG i DARR pilotażowego projektu na rynku pracy w województwie dolnośląskim

Gazeta Wrocławska o realizacji ...

WYG liderem na rynku zarządzania wielodyscyplinarnymi projektami

30 lipca 2013 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. Profesjonalny partner w biznesie, który powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Tomaszem Gierwatowskim przez dziennikarza Forum Biznesu DGP,  Marka Przybylskiego.

Artykuł prezentuje naszą firmę jako lidera na rynku zarządzania projektami wielodyscyplinarnymi.

http://forumbiznesu.pl/admin/zalaczniki/FORUM%2007-2013%20%28Strona%2003%29.pdf

thumb

Wywiad z Tomaszem Gierwatowskim, Dyrektorem Zarządzającym i Członkiem Zarządu WYG International

07.05.2013 r.

Redaktor Dziennika Gazety Prawnej, Beata Tomaszkiewicz przeprowadziła z Tomaszem Gierwatowskim rozmowę na temat pozyskiwania środków unijnych przez firmy prywatne oraz aspektów realizacyjnych dużych projektów doradczo-szkoleniowych.

wywiadTG_07_05_2013

WYG International jest pierwszą firmą prywatną na liście beneficjentów unijnych środków finansowych

04.04.2013 r.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, WYG International Sp. z o.o. jest pierwszą firmą prywatną na liście dysponentów i beneficjentów środków finansowych unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. WYG zajmuje 28. miejsce w pierwszej setce najbardziej aktywnych podmiotów w Polsce w tym obszarze – pozostałe to instytucje rządowe, samorządowe, fundacje oraz uczelnie wyższe. Firma zrealizowała w ciągu ostatnich 6 lat projekty doradczo-szkoleniowe w ramach ok. 123 umów finansowanych ze środków unijnych programu Kapitał Ludzki, zarządzając przedsięwzięciami na łączną kwotę 159,3 mln pln, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 132,5 mln pln.

Podstawowe cele programu Kapitał Ludzki wdrażanego w Polsce to wsparcie rozwoju ludzi, wzrostu ich aktywności zawodowej oraz zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego.

http://forsal.pl/artykuly/692649,kapital_ludzki_oto_najwieksi_prywatni_beneficjenci.html

 

Zestawienie prywatnych beneficjentów

 

Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 23.03.2013ARCHIWUM


Aktualizujemy Strategię Rozwoju Miasta Szczecin

Firma WYG International Sp. z o.o. wygrała przetarg na opracowanie projektu pn: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Szczecin”. Aktualizacja dokumentu będzie skupiać się przede wszystkim na obszarach i działaniach strategicznych Szczecina, które mogą przyczynić się do przyspieszenia rozwoju i wyróżnienia miasta na tle innych polskich i europejskich aglomeracji. Powstały dokument będzie wskazywać kierunki działań i wyznaczać cele zgodne z wizją i marką Szczecina. Zaktualizowana Strategia ma także jasno zdefiniować rolę Szczecina jako centrum obszaru metropolitalnego – regionalnej osi rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowany dokument prezentować będzie spójną koncepcję rozwoju Szczecina do 2025 roku. Aktualizacja Strategii poprzedzona będzie analizą obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz konsultacjami społecznymi.

Podstawowym narzędziem wdrażania Strategii będzie opracowany także przez naszych ekspertów Wieloletni Program Rozwoju Szczecina. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2009 roku.

Więcej informacji w artykułach na stronach:

http://www.biznespolska.pl/komunikaty/?contentid=184264

http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/aktualizacja_rozwoju_strategii_miasta.html

Projektujemy obwodnicę dla Nakła

Rozpoczynamy pracę nad projektem SKM w Trójmieście

Wygraliśmy przetarg na stworzenie studium wykonalności projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. Projekt zakłada m.in. kapitalny remont peronów w Sopocie i Sopocie Wyścigach (co nastąpi w 2009 roku - do końca tego roku ma się zakończyć remont peronu w Gdańsku Oliwie), a następnie na przystankach Gdańsk Politechnika, Wrzeszcz i Żabianka oraz Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. Wszystkie przystanki zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji w artykule Dziennika Bałtyckiego na stroni:

http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/934149.html

Pracujemy nad wieloletnim planem promocji woj. podlaskiego

Artykuł opublikowany na witrynie internetowej "Gazety Współczesnej" - link

Zaproponowaliśmy przebieg nowej linii tramwajowej w Toruniu

W piątek 14 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Toruniu zaproponowaliśmy przebieg nowej linii tramwajowej na Bielany. Jest to część realizowanego przez nas projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Wynik prowadzonych przez nas analiz z uwagą śledzą kujawsko-pomorskie media w tym Gazeta Pomorska oraz Radio Gra. (Zapoznaj się z treścią artykułu w Gazecie Pomorskiej http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081118/TORUN01/1940202) Następnym elementem opracowania będzie analiza ekonomiczna oraz wskazanie skutków społecznych przedsięwzięcia. Projekt zakończymy opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego wariantu.

Nasza firma w publikacji "Public Service Review:European Union"

Nasza firma została umieszczona w publikacji „Public Service Review: European Union

http://www.publicservice.co.uk

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa